Подобар и помал фудбал од овој ретко се гледа

И играчите се мали, но голот ќе се памети.