Подраматична трагедија на нишалка не сме виделе до сега

Забавената снимка, музиката и неочекуваниот развој на настаните, го прават делото комплетно.