Подруго е кога својот изглед и хигиена ќе му ги препуштиш на професионалец

Уште па ако го прави тоа бесплатно, ниту влакно нема да ви штрчи.