Подземниот паркинг не му одговара на камиончето, а возачот да ти бил еден упорен човек

Неговата упорност предизвика катастрофа.