Пофалбите и охрабрувањата од другите луѓе не ни помагаат да работиме подобро, а еве и зошто

Навикнати сме да мислиме дека добивањето повратни информации ќе ни помогне да растеме. Но, истражувачите од Харвард откриле дека тоа не е најдобрата стратегија. Тие спроведоа неколку експерименти кои покажаа изненадувачки резултати: барањето совет, наместо повратна информација, е многу покорисно.

1. Повратните информации честопати се премногу нејасни.

Повратните информации што ги добиваме честопати се премногу нејасни и не потенцираат на што можеме да подобриме. Според истражувањето, нејасните повратни информации може да ги спречат жените да развиваат кариера. Мажите обично добиваат специфични насоки додека жените имаат помала веројатност да добијат детални повратни информации.

2. Повратните информации обично се во форма на пофалби.

Кога барате од луѓето да дадат повратни информации, тие обично имаат пофалби. Експеримент покажа дека студентите, кога биле замолени да оценат курс на крајот на годината, честопати давале општи пофални забелешки, како на пример: „Содржината и стилот на настава на овој факултет беа многу добри“. Повратните информации што им се даваат на жените обично истакнуваат дека тие генерално завршуваат добра работа.

3. Повратните информации честопати се поврзани со евалуација.

Ние честопати поврзуваме давање повратни информации со евалуацијата. Ова се случува затоа што, на училиште, обично добиваме повратни информации со оценки. Кога ќе пораснеме и ќе започнеме да градиме кариера, добиваме повратни информации во форма на проценка на перформансите. Значи, кога од луѓето се бара да дадат повратни информации, тие повеќе размислуваат за тоа како другите работеле во минатото, отколку за можните идни активности.

4. Советот се фокусира на тоа што може да се направи.

На прашањето за совет, луѓето обично се фокусираат помалку на евалуацијата и повеќе на она што може да се направи во иднина. Не можете да го промените минатото, но вашата иднина зависи од постапките што ќе ги преземете сега. Студиите покажуваат дека луѓето кои даваат совети повеќе се фокусираат на можностите.

5. Совет ви дава детално објаснување.

Кога од луѓето се бара да даваат совети наместо повратни информации, тие обично даваат повеќе детали за тоа што треба да се подобри. На пример, истиот експеримент, со студентите од кои беше побарано да го оценат курсот, покажа дека барањето совет резултирало со детални објаснувања за тоа што функционира, а што не.