Погледнете како вработените во една кинеска компанија вежбаат тимска работа и тимски дух

Мора сите да работат сложно и заедно за да успеат.