Погледнете колку многу се менува видот на човекот во 12 различни здравствени состојби

Ние сме навикнати да ја гледаме реалноста таква каква што е. Но, не сите од нас имаат можност целосно да уживаат во нејзината убавина.

Многу болести, а не само окуларните, доведуваат до фактот дека вистинската слика за светот станува многу искривена.

1. Нормален вид

2. Глауком (оштетување на оптичкиот нерв)

3. Макуларна дегенерација (оштетување на мрежницата)

4. Тританопија (оптетено сетило за бојата)

5. Дутераномалија (нарушена перцепција на бојата)

6. Протанопија (неможност за разликување на боите)

7. Монохромазија (недостаток на перцепција на бојата)

8. Хипестезија во шизофренија (нарушен вид)

9. Хиперестезија во шизофренија (визуелна острина)

10. Визуелни халуцинации при шизофренија

11. Визуелни халуцинации во епилепсија

12. Макроманични халуцинации кај синдром на алкохол (сè изгледа поголемо)