Погодете која од двете девојки наредните денови нема да може да седне?

По танцувањето се познава :).