Поголемото дете е побрзо, па ги зафркна помалите

Наеднаш трите деца се најдоа во небрано :).