Погребот во некои земји зависи од традицијата, но и од покојникот

Ако дозволуваат обичаите и ако бил голем мераклија, вака го испраќаат другарите.