Полека бе идиот! Не ли го гледаш триаголникот што сум си го ставила на улица!

Освен триаголникот, си го заштитила автомобилот и со жив штит.