Полицајците фатиле осомничен, кој се правеше нервозен и по малку чукнат, но не бил

Добра стратегија смисли за да се спаси.