Полицајката нема многу работа, па реши да го искористи времето за да научи некоја нова вештина, како што е играње на шипка

Полицајка е или полицаец, останува мистерија :).