Полицајците го фатиле малиот гангстер осомничен за кражба… А детето многу зборува…

Уста не затвори, ги испонавреди сите, лом ги направи :). Да беше кај нас, одамна ќе јадеше шамари и телефонот ќе му беше на парчиња.