Полјакот реши да се качи на највисоката зграда во Париз, Тур Монтпарнасе, но од надворешната страна, без никаква опрема!

Облакодерот е висок дури 210 метри, а овој подвиг на полскиот алпинист во слободен стил многумина би го окаракеризирале како обид за самоубиство.