Полничката дама се обидува да се смести во автомобилот

Не е до неа, до автомобилот е.