Помооош! Мажот ми е мајстор! (35 слики)

Ај што е мајстор, тоа не е проблем, ама што има луди идеи и две леви раце… Е тоа е веќе голем проблем!