Помошниот на мајсторот се заразил со мобилниот телефон

Смешна ситуација со уште посмешна завршница.