Поп ќе ви покаже како најбрзо се прави грев од сите можни аспекти

Свештеникот се послужи со сите задоволства на ѓаволот, но после најверојатно ќе си даде прошка сам на себе.