Поплавите во Австралија креираа смртоносен водопад

Луѓето поминуваат на свој ризик.