Попот ѝ направи малку подетално крштевање од што очекуваше

Си ја злоупотреби работната положба и око не му трепна.