Португалскиот возач на автобус ги запознава туристите со основното правило кое мора да го почитуваат за да преживеат во Португалија

Правилото е многу едноставно и ако се придржувате до него, никој нема да ви направи ништо во Португалија.