После година и пол девојката оди во бар

Веднаш се обидува да си ги надомести изгубените денови.