Постариот брат го држи своето бебе братче, а бебето тукушто јадело

Претпостави дека ќе се случи нешто вакво, но се надеваше дека нема.