Постојат само 2 типа на луѓе и тие обично се во брак едни со други

Понекогаш можете да видите парови кои како да формираат луѓе кои се сосема спротивни по карактер. Можеби токму затоа тие толку совршено се надополнуваат.