Посум се шета со малите во Бразил, но не е сам

Мама посум се погрижи сите безбедно да стигнат до другата страна.