Позитив на денот: Првото запознавање на мачето со новиот член на семејството

Мачето како да знае дека бебето е младо и нежно и го погали како што тоа го прават неговите родители во првите денови по раѓањето.