Позитив: Славејчето му пее серенада на увото на човекот

Срцето на човекот се цени по начинот на кој се однесува со животните. Човеков има добро срце, штом вакво плашливо животно му се заблагодарува на ваков начин.