Прашање, дали постои шлеп служба за шлеп служба?

Затоа што дефинитивно тука ќе биде потребна.