Пратката е испорачана!

Ова беше последниот работен ден на управувачот со виљушкар.