Пред 6.000 години, луѓето драматично го промениле начинот на кој функционира природата, вели науката

Нема сомнение дека луѓето го смениле лицето на планетата на безброј начини, бидејќи ние најпрво се појавивме како доминантен вид на Земјата. Многу од нашите најочигледни влијанија станаа очигледни во изминатиот век или слично, со појава на загриженост за климатските промени, уништување на живеалиштата, загадување и губење на биолошката разновидност.

Но, новите истражувања нѐ потсетуваат дека луѓето всушност ја обликувале планетата илјадници години, на начини на кои само што почнавме да ги разбираме.

Еден труд објавен во средата во „Nature“ сугерира дека човековите активности предизвикале голема промена пред околу 6.000 години во начинот на кој биле структуирани растителни и животински заедници на Земјата – ова било по почетокот на геолошката епоха позната како „холоцен“, ера која вклучува растот на човечкото население и нивното зголемено влијание низ целиот свет. Студијата ги спореди податоците од фосилните записи со набудувања од модерната ера за да дојде до заклучоци.

„Јас би рекол дека, она што можеме да го земеме од фосилниот запис, е особено разбирање за тоа како заедниците се менувале природно пред луѓето да пристигнат на сликата“, вели главниот автор на истражувањето, С. Кетлин Лионс, палеобиолог во Институтот Смитсонијан на програмата на копнениот екосистем.

Делото ја истражува структурата на растителните и цицачките заедници во текот на изминатите 300 милиони години со испитување на парови на видови. Научниците забележале дека понекогаш два вида имаат тенденција да бидат „агрегирани“ или спарени, што значи дека честопати се појавуваат на исто место заедно. Спротивното, исто така, може да биде точно. Некои видови имаат тенденција да се сегрегираат, наместо да се агрегираат, што значи дека не се наоѓаат заедно.

Гледајќи го фосилниот запис, научниците откриле дека агрегираните парови на видовите биле доминантни на Земјата – со други зборови, имало повеќе агрегирани парови отколку одвоени парови – почнувајќи од пред околу 300 милиони години и продолжувајќи до почетокот на холоценот.

Потоа, пред околу 6.000 години, дошло до смена, а одделените парови станале доминантни. Очигледно, нешто го сменило начинот на кој растенијата и животните комуницираат едни со други и со нивните околини. Сепак научниците не можат да откријат што довело до ова. Истражувачите имаа две главни теории: првата е дека промените во климата се одговорни, а втората е дека е виновен некој вид друг биолошки притисок, веројатно човечки активности – кои биле во пораст во текот на овој период во историјата.

Истражувачите брзо можеа да ги отфрлат климатските влијанија со тоа што уште еднаш го погледнаа минатото. Така што останува само човечката активност, за која не знаат како можела да доведе до ваква ненадејна промена.

„Сакам да истакнам дека немаме начини и механизми да откриеме кои се активностите што луѓето ги правеле тогаш.“, вели главниот автор на студијата.