Пред да излезеш од возилото, прво треба да погледнеш во ретровизорот!

Возачот на камиончето не го направи тоа на непрометна уличка, но според законите на Марфи, баш во тој момент ќе наиде некој автомобил.