Пред да влезеш во тунел секогаш треба да си удриш проста математика

Лошата проценка скапо го чинеше.