Предизвикот 3 пива на екс, не е за секого!

Мажите не ретко знаат да си ги преценат можностите.