Предност на раскрсницата има оној кој се брза

За вакво нешто треба да имаш и среќа.