Прекрасен гол во мал фудбал

Пример за добра техника.