Прекршителот на карантинот успеа да им побегне на полицајците со велосипед

Ги начека неспремни и додека да влезат во автомобилот, тој веќе беше далеку.