Преминувањето река во рурална средина бара креативност

На моменти изгледа и забавно.