Преполовување карпа на древен начин

Луѓето тогаш немале огромни машини, но затоа одлично се снаоѓале.