Пресметка на земјоделски начин

Некој користи автомобили, а овие земјоделци решиле да си ги испробаат силите на тракторите.