Претпоследното вклучување на старата машина за перење

Ти се чини секој момент ќе се распадне, а тоа да ти бил системот за автоматско отворање на фиоката за детергент.