Пријателе можеби е време за мајстор?

Не дека сме експерти ама изгледа дека има ,,мал проблем” со колата.