Пробајте си ја силата со овие 7 тешки гатанки

Решавањето гатанки некогаш беше главна забава од детството, токму затоа што гатанките нѐ тераат да размислуваме и да ја тренираме креативноста на нашиот ум. Дали можете да ги решите овие неколку гатанки? Вашите решенија можете да ги проверите на втората страна.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Решенијата се на втора страна.