Процесот на бричење до непрепознатливост на еден маж

И потоа повторно кажете дека жените не личат на себе со шминка…