Продавачите на ИТ опрема си прават забава со лаптопите

Резултатот: Симулација на жени на пазар :).