Продавачот на марами на плажата знае како да искористи прилика

На плавушата изгледа ѝ годеше „вниманието“, па не доби шамар.