Продвачот на риби не слушнал за хигиена

А муштериката не слуша дека си ги измил чевлите пред да ги гази рибите :).