Проект по биологија каков што треба да изработи секој ученик

Професорки по биологија, применете го ова! Ако еднаш го изработи сето ова, никогаш нема да го заборави наученото.