Професионален питач (виц)

– Веројатно е ужасно да си инвалид! – му вели една жена на питачот, додека му остава пари во кутијата пред него.
– Така е, госпоѓо…
– Но добро е што не сте слеп, тоа е уште полошо.
– О, да! Многу полошо! – воздивнува питачот. – Секакви ѓубриња ми оставаа во кутијата кога бев слеп.