Професионалниот касап ќе ви покаже колку остар треба да биде сатарот и колку сила треба да има еден касап

Патеката е специјално дизајнирана со различни предизвици, а обичен човек ќе заглави уште на првиот.